RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUQSONINI KORREKSIYALASHDA MONTESSORI TIZIMIDAN FOYDALANISH

Main Article Content

H. A. Sharopova
Toshqo’ziyev I.

Abstract

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda odatiy shaxsiy xususiyatlarining sustligi, yoki ko'z oldida bo'lgan hamma narsani idrok etishda qiynalishlar kuzatiladi. Ularning barchasi psixikaning inertligi va o’ta harakatchanligi bilan ajralib turadi, yangi narsaga o'tish, stereotipik harakatlar qilish va eski yodlangan belgilarni takrorlash qiyin kechadi. Bunday bolalar bilan tashkil etiladigan korreksion va pedagogik ishning maqsadi iloji boricha ko'proq bilim berish emas, balki ularning e'tiborini jalb qilish, qiziqtirish, faoliyatga jalb qilish, tasavvurlarini uyg'otishdir, shunda u yanada mustaqil, o'ziga ishongan va haqiqiy hayot sharoitlariga moslashgan boʻladi. Ushbu maqsadni hal qilishda M. Montessori tizimida ishlash samara beradi

Article Details

How to Cite
H. A. Sharopova, & Toshqo’ziyev I. (2024). RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUQSONINI KORREKSIYALASHDA MONTESSORI TIZIMIDAN FOYDALANISH. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 25, 60–64. Retrieved from http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1026
Section
Articles