[1]
H. A. Sharopova and Toshqo’ziyev I., “RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUQSONINI KORREKSIYALASHDA MONTESSORI TIZIMIDAN FOYDALANISH”, Euro. Jour. of Inte. Res. and Dev., vol. 25, pp. 60–64, Mar. 2024.