(1)
H. A. Sharopova; Toshqo’ziyev I. RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUQSONINI KORREKSIYALASHDA MONTESSORI TIZIMIDAN FOYDALANISH. Euro. Jour. of Inte. Res. and Dev. 2024, 25, 60-64.