[1]
H. A. Sharopova and Toshqo’ziyev I. 2024. RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUQSONINI KORREKSIYALASHDA MONTESSORI TIZIMIDAN FOYDALANISH. European Journal of Interdisciplinary Research and Development . 25, (Mar. 2024), 60–64.