XANDON PISTA YETISHTIRILADIGAN YIRIK MAMLAKATLARDA UNING KASALLIKLARIGA QARSHI QO‘LLANILGAN KURASH CHORALARI

Main Article Content

Nazarova Odina Jumadullayevna
Tursunov Obid Bobokulovich
Xujayev Otabek Temirovich

Abstract

Xandon pista yetishtiruvchi yirik mamlakatlar sirasiga AQSH, Eron va Turkiya davlatlari kiritiladi. Bu davlatlarda xandon pista yetishtirishda bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ulardan asosiy o‘rinlardan birini zamburug‘lar qo‘zg‘atadigan kasalliklar egallaydi. Ularni nazorat qilishda ushbu davlatlarda fungitsidlardan, biologik preparatlardan va turli agrotexnik tadbirlardan foydalanish keng yo‘lga qo‘yilgan.

Article Details

How to Cite
Nazarova Odina Jumadullayevna, Tursunov Obid Bobokulovich, & Xujayev Otabek Temirovich. (2024). XANDON PISTA YETISHTIRILADIGAN YIRIK MAMLAKATLARDA UNING KASALLIKLARIGA QARSHI QO‘LLANILGAN KURASH CHORALARI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 29, 15–17. Retrieved from http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1164
Section
Articles